Vad handlar det om?
Corp tax

Vi hjälper dig hålla koll på ränteavdragen

Vad handlar det om

Att räkna ut ränteavdrag i koncerner är svårt och i princip omöjligt att göra manuellt. I och med nya regler för de skattemässiga ränteavdragen måste räntenetton i varje enskilt bolag räknas fram för att avgöra koncerns totala avdragsmöjlighet.

För att överblicka möjligheten till ränteavdrag behöver upprepade beräkningar genomföras utifrån olika händelser exempelvis lånefinansierat förvärv eller förändring av räntesatser. Automatisering av beräkningen möjliggörs genom direktimport av data från redovisningssystemet. Konsolidering av koncernens skatt blir möjlig genom att samma skatteberäkningsmall används av alla bolag i koncernen.

Vi tror att dessa komplicerade beräkningar måste automatiseras för att arbetet ska bli effektivt och resultatet rätt. Vi har därför skapat en lösning som med fem knapptryckningar sköter hela processen – från inhämtning av data till generering av blanketter.

Så här gör du

Med Blikas skattemodul kan ni enkelt gå igenom hela processen och skapa:

 1. En rapport av underlag från ert affärssystem.
 2. Import av data till Blika.
 3. Beräkning av räntenettning och koncernbidrag för att få fram optimalt resultat.
 4. Underlag för bokföring av Koncernbidrag och utbytta negativa räntenetton.
 5. Blanketter i antingen PDF eller SRU.

 

Funktioner

 • Automatisk import av data eller manuell rapportering av en rapportör.
 • Enhetlig skatteberäkning för hela koncernen.
 • Automatisk utbyte av negativa räntenetton till bolag med positiva räntenetton.
 • Optimering av ränteavdrag.
 • Optimering av det skattemässiga resultatet med hänsyn till ränteavdrag.
 • Skapande av rapporter som visar en sammanställning av koncernbidrag och fördelning av räntenetton i koncernen.

 

Flexibelt

 • Passar både centraliserade och decentraliserade ekonomi/skatte-funktioner.
 • Möjlighet att anpassa skatteberäkningen.
 • Möjlighet att bygga till speciella funktioner utifrån behov.

 

 

Användarvänligt

 • Ger er full översyn av koncernen.
 • Identifierar enkelt de bolag där ränteavdrag inte medges.
 • Möjlighet att göra obegränsat antal beräkningar.
 • Enkel återställning av alla beräkningar.
 • Gör kommentarer direkt i systemet som sparas till följande år.
 • Stödjer en granskningsprocess.

Skatteberäkning - med fem knapptryck

Kontakta oss för en demo av Blikas corp tax-modul:

Jonas Knutsson, Tax Management Advisor
+46 (0)70 497 52 25
jonas.knutsson@blika.com